SC working hours: P.-S. 10.00 - 21.00; Sv. 10.00 - 20.00

Rimi working hours: P.-Sv. 8.00 - 22.00

Hesburger working hours: P.-S. 09.00 - 22.00; Sv. 09.00 - 21.00

K Senukai working hours:

I–V 7:30–21:00

VI 8:00–21:00

VII 9:00–21:00

CCTV Privātuma politika

IC “Ozols” Videonovērošanas datu apstrādes privātuma politika 

Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam iecēluši Datu aizsardzības operatoru,  kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Lai novērstu, kontrolētu un konstatētu noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz īpašumu un aktīviem (zādzības, vandālisms u.c.), kā arī aizsargātu Jūsu un citu personu būtiskās intereses, tostarp veselību un dzīvību, iepirkšanās centra “Ozols” publiskās telpās un tā teritorijā tiek veikta videonovērošana.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai novērstu, kontrolētu un konstatētu noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz īpašumu un aktīviem (zādzības, vandālisms u.c.), kā arī lai aizsargātu personu būtiskās intereses, tostarp, bet ne tikai, lai:

- nodrošinātu drošību (klienti, darbinieki, dokumenti, informācija);

- konstatētu privātīpašuma robežu pārkāpšanu, ielaušanos, zādzības, uzbrukumus, bojājumus, krāpšanu naudas darījumos un citas nelikumīgas darbības īpašumā un ārpus tā:

- kontrolētu personu kustību, pulcēšanos un uzvedību, lai labāk pārvaldītu drošību un riskus;

- uzraudzītu īpašumu, piemēram, telpu un autostāvvietas stāvokli, avārijas izeju u.c. būtisku objektu pieejamību un procesus;

- noteiktu atbilstošu resursu sadalījumu situācijās, kad noziedzīga nodarījuma veikšana nav novēršama vai jau notiek;

- izmeklētu incidentus;

- mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai realizētu aizstāvību, formulētu un izvirzītu juridiskās prasības.

Personas datu kategorijas ir audio - vizuālais materiāls, piemēram, fotogrāfijas, filmas, audio faili, ieraksti no videonovērošanas kamerām. 

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, ja vien ieraksts nesatur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

Mēs vācam un apstrādājam personas datus, izmantojot tehniskos pasākumus, t.i., videonovērošanas kameras, CCTV sistēmas un citu līdzīgu tehnoloģiju.

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumam, kas sniedz mums drošības pakalpojumus, t.i. apsardzes uzņēmumiem SIA “Eurocash1”, reģ. Nr. 40103335253, Citadeles iela 8, Rīga, Latvija.

Šis uzņēmums var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Viņiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai īstenotu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Latvijas Republikā. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, ja vien ieraksts nesatur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

Lūdzam ievērot, ka mūsu mērķis nav identificēt Jūs, ja tas nav nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai. Ja Jūs pieprasāt kādu šeit noteikto tiesību realizēšanu, lūdzam mums sniegt papildu informāciju, lai mēs spētu Jūs identificēt un atpazīt Jūs videonovērošanas ierakstos.

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītos personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas rakstura dēļ mēs nevaram garantēt, ka Jūsu tiesības iebilst pret personas datu apstrādi īstenošana būs iespējamas pilnībā, jo datu vākšana notiek automātiski, un Jūs nevarēsiet izpildīt Jūsu uzdevumus vai saņemt pakalpojumus no mums bez kļūšanas par videonovērošanas objektu.

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

Lūdzam ievērot, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams izdzēst noteiktas personas datus.

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ mēs nevaram garantēt, ka Jūsu tiesību ierobežot personas datu apstrādi īstenošana būs iespējama pilnībā, jo datu vākšana notiek automātiski, un Jūs nevarēsiet izpildīt Jūsu uzdevumus vai saņemt pakalpojumus no mums bez kļūšanas par videonovērošanas objektu.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā.

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija:

SIA Ozols-centrs

Juridiskā adrese: Mazā Rencēnu iela 1, Rīga, Latvija

Tālruņa numurs: + 371 67 305234

E-pasts: info@ozols-centrs.lv 

Pēdējās atjaunināšanas datums: 12.11.2021.